Kooperativer Bibliotheksverbund

Berlin Brandenburg

and
and

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • Dutch  (306)
Language
Year
 • 1
  Language: Dutch
  In: Huisarts en wetenschap, 2011, Vol.54(7), pp.400-401
  Description: Op 19 april aanvaardde Marjolein Berger de leerstoel Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Groningen. In haar inaugurale rede bepleitte zij dat aan de huisartsgeneeskundige kernwaarden ‘continue en persoonlijke zorg’ ook de ‘epidemiologische kennis’ wordt toegevoegd. Alleen dan kan de huisarts zorg-op-maat verlenen tijdens een klachtenepisode. Onderstaand is het betreffende deel van de rede voor u samengevat.
  Keywords: Medicine & Public Health ; Medicine/Public Health, General;
  ISSN: 0018-7070
  E-ISSN: 1876-5912
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Language: Dutch
  In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 2015, Vol.159, pp.A9592
  Description: Acute infection is the most common presentation of children in primary care, with only a few having serious infections. To avoid complications, early recognition and appropriate referral are essential. Clinical decision models have the potential to improve diagnostic decision-making for these serious conditions. Although many models have been developed, few have proven cost-effective. A recent model developed in acutely ill children presenting in Belgian primary care and validated in a new cohort has been shown to adequately identify children that are hospitalised with acute infections. The results are impressive but raise questions about generalisability and cost-effectiveness. In conclusion, clinical decision models appear currently incapable of improving decision-making in acutely ill children. As an alternative, we should consider asking the general practitioner to perform telephone triage.
  Keywords: Cost-Benefit Analysis ; Decision Making ; Primary Health Care -- Standards ; Triage -- Methods
  E-ISSN: 1876-8784
  Source: MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Article
  Article
  Language: Dutch
  In: Tijdschrift voor diergeneeskunde, 15 September 2010, Vol.135(18), pp.678
  Keywords: Internship, Nonmedical ; Castration -- Veterinary ; Cats -- Surgery ; Education, Veterinary -- Methods
  ISSN: 0040-7453
  Source: MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  Language: Dutch
  In: Tijdschrift voor Kindergeneeskunde, 2011, Vol.79(4), pp.111-117
  Description: De leefstijl van de jeugd kan wel eens problemen gaan opleveren voor de gezondheidszorg van morgen. Veertien procent van de Nederlandse kinderen is obees. Dat betekent dat 14% een grote kans heeft om op jonge leeftijd al hart- en vaatziekten te hebben. De zorg voor het kind verdient mede daarom alle aandacht. De somatische zorg is in Nederland verdeeld over drie echelons: de jeugdgezondheidszorg (JGZ) verzorgt de preventieve zorg, de huisarts de eerstelijns curatieve zorg en de kinderarts de tweedeen derdelijns curatieve zorg. Alleen wanneer er echt wordt samengewerkt, kunnen we iets doen aan de obesitasepidemie. In dit artikel geven we enkele suggesties. The lifestyle of the youth can sometimes cause problems for the healthcare of tomorrow. Fourteen percent of Dutch children is obese. That means that 14% has a great chance to have cardiovascular diseases at a young age. Therefore care for the child deserves extra attention. The somatic care in Netherlands is divided into three levels: the youth health care (JGZ) provides preventive care, the general practitioner primary curative care and the pediatrician provides the second and third line curative care. Only in good cooperation, we can do something about the obesity epidemic. In this article we give some suggestions.
  Keywords: Medicine & Public Health ; Medicine/Public Health, General;
  ISSN: 0376-7442
  E-ISSN: 1875-6840
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  In: Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie, 2016, Vol.24(5), pp.40-40
  Description: Een 19-jarige gezonde kickbokser bezoekt de polikliniek Orthopedie met een palpabele afwijking links ventraal op de thorax. Deze asymmetrie van de thoraxwand viel pas ongeveer vijf maanden geleden op, na gewenste gewichtsreductie.
  Keywords: Medicine & Public Health ; Traumatic Surgery;
  ISSN: 2214-8736
  E-ISSN: 2214-8744
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  Language: Dutch
  In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 2010, Vol.154, pp.A335
  Description: A primipara underwent a caesarean section for preeclampsia. It so happened that vasa praevia were seen during the operation. A healthy boy was born.
  Keywords: Cesarean Section ; Fetus -- Blood Supply ; Pre-Eclampsia -- Surgery ; Umbilical Cord -- Blood Supply ; Vasa Previa -- Surgery
  E-ISSN: 1876-8784
  Source: MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Language: Dutch
  In: Huisarts en Wetenschap, 2010, Vol.53(9), pp.463-463
  Description: Obstipatie is een vervelende aandoening die leidt tot een verminderd welbevinden en soms tot sociale isolatie, zeker wanneer deze gepaard gaat met fecale incontinentie. Meestal ligt er geen organisch lijden aan ten grondslag. De huisarts stelt de diagnose op basis van symptomen en behandelt deze meestal met een laxans. Tot voor kort ontbraken echter richtlijnen voor keuze van een laxans, dosering en duur van behandeling. De nieuwe NHG-Standaard Obstipatie brengt daarin verandering. Een goed moment om eens te kijken naar het aantal patiënten met obstipatie in de huisartsenpraktijk en hun behandeling.
  Keywords: Medicine & Public Health ; Primary Care Medicine ; Huisartsenzorg in Cijfers ; Obstipatie;
  ISSN: 0018-7070
  E-ISSN: 1876-5912
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  Language: Dutch
  In: Huisarts en wetenschap, 2012, Vol.55(9), pp.393-397
  Description: Gieteling MJ, Lisman-van Leeuwen Y, Berger MY. Functionele buikpijn bij kinderen en psychische factoren. Huisarts Wet 2012;55(9):393-7. Bij bijna twee van de drie kinderen die vanwege buikpijn op het spreekuur van de huisarts komen, vindt de huisarts geen onderliggende oorzaak voor de buikpijn. Deze buikpijn noemt men functioneel en is vaak al chronisch als het kind op het spreekuur komt. De buikpijn heeft een negatieve invloed op het welzijn en functioneren van het kind. Men veronderstelt dat er een relatie bestaat met psychosociale problematiek. In eerste-, tweede- en derdelijnsonderzoek zien we verbanden met gedragskenmerken van het kind, zoals naar binnen gekeerd en verlegen gedrag, en met een angststoornis of depressie. Er is onvoldoende bewijs om te kunnen zeggen dat psychische problemen bij het kind van invloed zijn op het ontstaan van functionele buikpijn. Wel is er enig bewijs dat angst en depressie van moeder of vader voorspellen of hun kind functionele buikpijn krijgt. Bij kinderen die naar de huisarts gaan met functionele buikpijn komen veel psychische problemen voor. Uit een prospectief cohortonderzoek van 305 kinderen tussen de 4 en 18 jaar die buikpijn hebben, bleek 26% depressieve klachten te hebben, 15,3% angstklachten en 60,5% verschillende functionele klachten. Na een jaar had respectievelijk 30, 30 en 44% van deze kinderen deze klachten nog steeds. De ernst en duur van de buikpijn bij presentatie bleken de prognose niet te beïnvloeden. Vooralsnog heeft men niet kunnen aantonen dat er een causale relatie bestaat tussen psychische problemen en functionele buikpijn. Mogelijk ligt aan beide hetzelfde mechanisme ten grondslag. Gezien het chronische karakter van de buikpijn, de potentiële rol van de psychische problematiek van ouders en het gebrek aan bewezen effectieve interventies, lijkt de huisarts als bekende van het gezin de aangewezen persoon om kind en gezin te begeleiden. Gieteling MJ, Lisman-van Leeuwen Y, Berger MY. Functional abdominal pain in children and psychological problems. Huisarts Wet 2012;55(9):393-7. General practitioners fail to establish an underlying cause of pain in two of three children that present with abdominal pain. This type of pain is termed functional and is often chronic by the time children comes to their doctor. Functional abdominal pain has a negative effect on children’s well-being and functioning and is thought to be associated with psychosocial problems. Research has shown functional abdominal pain to be associated with children’s behavioural characteristics, such as introvert and shy behaviour, and with anxiety disorders or depression. While there is insufficient evidence that psychological problems in children influence the development of functional abdominal pain, there is some evidence that paternal or maternal anxiety or depression predict functional abdominal pain in their children. Children who come to their general practitioner with functional abdominal pain have a variety of psychological problems. A prospective cohort study of 305 children aged 4–18 years with functional abdominal pain revealed that 26.0% had depressive symptoms, 15.3% anxiety symptoms, and 60.5% various functional symptoms, and that 1 year later 30%, 30%, and 44% of these children, respectively, still had these problems. The severity and duration of abdominal pain at presentation did not influence the prognosis. There is currently no evidence that psychological problems are causally related with functional abdominal pain, but it is possible that they share a common mechanism. Given the chronic nature of abdominal pain, the possible role of parental psychological problems, and the lack of effective interventions, general practitioners, who are not strangers to their patients, would appear to be best suited to manage affected children and their families.
  Keywords: Medicine & Public Health ; Medicine/Public Health, General;
  ISSN: 0018-7070
  E-ISSN: 1876-5912
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  In: Huisarts en wetenschap, 2017, Vol.60(3), pp.137-137
  Description: Gastro-oesofageale reflux is een veelvoorkomend fysiologisch verschijnsel bij gezonde kinderen en volwassenen. Bij refluxziekte leidt reflux tot hinderlijke klachten/complicaties (zoals oesofagitis). Regelmatig vindt onnodig onderzoek en behandeling plaats: tussen 2008 en 2013 is een zevenvoudige stijging zichtbaar van het aantal voorschriften zuurremmende medicatie bij kinderen van nul tot achttien maanden in de huisartsenpraktijk (Julius Huisartsen Netwerk, 2014), vergelijkbaar met andere westerse landen.
  Keywords: Medicine & Public Health ; Primary Care Medicine;
  ISSN: 0018-7070
  E-ISSN: 1876-5912
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  Language: Dutch
  In: Huisarts en wetenschap, 2017, Vol.60(10), pp.523-525
  Description: Holtman GA, Stegmann ME, Berger MY. Echografie bij kinderen met buikpijn. Huisarts Wet 2017;60(10):523-5. Echografie is in de tweede lijn een waardevol diagnostisch hulpmiddel bij allerlei aandoeningen en wordt ook in de eerste lijn steeds vaker toegepast. Onduidelijk is nog of dat ook geldt voor kinderen. Bij een kind met buikpijn is een echo door de huisarts niet nuttig; bij zeldzame ernstige aandoeningen heeft snelle verwijzing prioriteit boven een echo. Bij een mogelijke , stomp buiktrauma of obstipatie kan een echo de onzekerheid over de diagnose verkleinen en onnodige verwijzing voorkomen, maar er is nog te weinig bekend over de testkarakteristieken in de eerste lijn om dit te kunnen aanraden.
  Keywords: Medicine & Public Health ; Primary Care Medicine ; Nascholing ; Echografie ; Kinderen ; Buikpijn;
  ISSN: 0018-7070
  E-ISSN: 1876-5912
  Source: Springer Science & Business Media B.V.
  Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. Further information can be found on the KOBV privacy pages